برش استانی لایحه بودجه چه می گوید؟

۲۳ دی ۱۳۹۸ کد خبر : 2488
برش استانی لایحه بودجه برای خراسان رضوی، از رشد سهم درآمد این استان در سال ۱۳۹۹ حکایت دارد. «رضا جمشیدی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان که دستی بر اعداد و ارقام و اعتبارات دارد، بر این نکته تاکید می کند که؛«اگرچه بودجه سنواتی سیمایی از اعتبارات هر استان را مشخص می کند اما نهایتا میزان تخصیص ردیف های اعتباری حائز اهمیت هستند.»

 

او تصویری شفاف‌تر از وضعیت بودجه ای استان به استناد لایحه ای ارائه می کند که هنوز در کمیسیون های مجلس در دست بررسی است و می افزاید: میزان درآمدهای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه سال آینده 5 هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده که نسبت به امسال ۲۳.۷ درصد افزایش دارد. این رقم 3.4 درصد از درآمدهاي استان‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد.

وی اعتبارات ملی مربوط به سه درصد نفت و گاز استان را نیز 1557میلیارد ریال اعلام می کند و توضیح می دهد: 5.6 درصد از درآمدهاي ملي اختصاص يافته به استانهاي كشور، سهم خراسان رضوي شده است كه این رقم نسبت به رقم مصوب سال قبل (2599 ميليارد ريال) 1/40 درصد کاهش یافته است. درآمدهاي اختصاصي پيش‌بيني شده نیز برای سال آینده 1010.4 ميليارد ريال می باشد كه 7 درصد از درآمدهاي اختصاصي استان هاي كشور را تشكيل مي‌دهد. 

جمشیدی سراغی از سرفصل  اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارایي هاي سرمايه‌اي نیز می گیرد و توضیح می دهد: اعتبارات هزينه‌اي خراسان رضوي در لایحه بودجه 1399 با 11.9 درصد افزایش نسبت به رقــم مشابه سال 1398 معادل 7921 میليارد ريال مي‌باشد و 5.6 درصد از اعتبارات هزينه اي استان هاي كشور را تشكيل مي دهد. این سهم در قانون بودجه پارسال 5.7 درصد بوده است. اما مجموع اعتبارات تملك دارایی هاي سرمايه‌‌ اي خراسان رضوي نیز با 3.6 درصد کاهش نسبت به رقـم مصوب سال 1398 معادل 6122 ميليارد ريال پیش بینی شده است. در واقع سهم استان از مجموع این اعتبارات در لایحه بودجه 1399،  0/5 درصد می باشد که نسبت به سهم سال 1398  معادل 4/0 درصد کاهش یافته است. کاهش مذکور اگرچه ناچیز بوده اما امیدواریم در تخصیص ها رشد بیشتری را شاهد باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به جزئیان بیشتری از این لایحه می پردازد و می گوید: در بخش اعتبارات 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز امسال سهم استان ۵۷ میلیارد تومان است که این میزان در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده به حدود ۸۹ میلیارد تومان افزایش یافته که معادل ۵۵ درصد رشد است.

وی می افزاید: در بخش اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در قسمت استانی امسال ۴۸12 میلیارد رسال اعتبار وجود دارد که سال آینده این میزان به  ۳۴55 میلیارد ریال کاهش یافته که سهم همه استان‌ها در این بخش 28.2 درصد کاهش دارد بنابراین سهم استان ما امسال و سال آینده معادل ۴.7 درصد از اعتبارات استان ها را تشکیل می دهد.

 وی خاطر نشان کرد: در اعتبارات قانون متوازن استفاده از امکانات کشور(از محل ردیف ملی و ملی-استانی) سهم خراسان رضوی 3418 میلیارد تومان پیش بینی شده که با 2062 میلیارد ریال افزایش، ۶۵.۸ درصد رشد را تجربه کرده و 4.7درصد از اعتبارات استان ها را تشکیل می دهد.

از این مقام استانی در خصوص روند تخصیص اسناد خزانه اسلامی در استان می پرسیم که در جواب بیان می کند: در سال جاری و تاکنون مبلغ 5230314 میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت های تملک دارایی های سرمایه ای استان( با سررسید در سال های 1399 ، 1400 و 1401) اختصاص یافته است. براین اساس سررسید مبلغ 847992 میلیون ریال (معادل 16.2درصد) مربوط به سال 1399 می باشد. همچنین مبلغ 1999147 میلیون ریال (یعنی معادل38.2درصد) در سال 1400 سر رسید خواهد شد. 2383175 میلیون ریال از این مبلغ نیز (که معادل 45.6 درصد می باشد) نیز به سال 1401 مربوط می شود.

دنیای اقتصاد خراسان آخرین ویرایش : ۲۳ دی ۱۳۹۸, ۱۳:۰۱


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها