ثبت نام در دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی - 19 شهریور ماه - مشهد

واحد آموزش روزنامه دنیای اقتصاد با همکاری انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی برگزار می کند

« دوره آموزشی»

تجزیه تحلیل صورت های مالی

«جریان وجوه نقد در چارچوب حسابداری مالی و حسابداری مدیریت»

«تجزیه و تحلیل صورت های مالی در قالب نسبت های نقدینگی»

«فعالیت اهرمی سودآوری و بازار»

«سود و زیان انباشته»

 

رزومه علمی ، پژوهشی و حرفه ای استاد دوره
دکتر اصغر کرمی 

1- دکتری حسابداری و مالی
2-کارشناسی ارشد ، حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی ، رتبه اول ، معدل 42/17
3-کارشناسی ، حسابداری  ، دانشگاه امور اقتصادی تهران ، معدل 26/17
4-دیپلم ، علوم تجربی ، استعدادهای درخشان ،  معدل 52/18


سوابق آموزشی:
1-مدرس دوره های تخصصی موسسات و شرکتهای داخلی و بین المللی:
-شرکت ملی گاز ایران / دوره تخصصی استانداردهای حسابرسی داخلی با رویکرد مدلهای نوین  به مدت24 ساعت
-شرکت فولاد خوزستان / دوره کوتاه مدت      مدیریت مالی و حسابداری برای مدیران غیر مالی   به مدت 16 ساعت
-شرکت ملی نفت / دوره تخصصی تجزیه و تحلیل پیشرفته صورتهای مالی  به مدت 16ساعت
-شرکت ملی صنایع مس ایران/    دوره کوتاه مدت کاربرد اکسل در مدیریت مالی وحسابداری  به مدت 24 ساعت
-شرکت شتاب گستر/ دوره حسابداری مدیریت پیشرفته (TC_TQM_BSC_TOC _ABC _ABM_COQ _Bench Marking _RA)    به مدت32ساعت
-شرکت آرین شیمی/ دوره تخصصی هزینه یابی ومدیت هزینه ABC-TDABC-PFABC   به مدت 16ساعت
-شرکت ملی صنایع مس ایران/    دوره کوتاه مدت ممیزی و کنترلهای داخلی مربوط به خرید به مدت 32 ساعت
-شرکت آرین سینا / دوره تخصصی استانداردهای حسابداری   به مدت132ساعت
-شرکت فولاد مبارکه / دوره تخصصی طراحی فرآیند های خرید از دیدگاه مالی  به مدت 16ساعت
-شرکت تولیدی خرم صنعت / دوره  تخصصی کوتاه مدت آشنایی با مفاهیم ، روشها و قراردادهای تامین مالی    به مدت 32ساعت
-شرکت ملی گاز ایران  / دوره تخصصی استانداردهای حسابداری با رویکرد کاربردی  به مدت 24 ساعت
-شر کت صنایع استیل البرز / دوره تخصصی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها و بهای تمام شده پول   به مدت 8ساعت
-شرکت فولاد فراد / دوره آشنایی با ابزارهای نوین اندازه گیری عملکرد   به مدت16ساعت
-شرکت دژباد بایگان/ دوره آشنایی با ابزارهای تامین مالی در ایران(با تاکید بر بازار سرمایه)    به مدت 16ساعت
-شرکت صنایع استیل البرز  / دوره تخصصی تجزیه و تحلیل پیشرفته صورتهای مالی  به مدت 16ساعت
-شرکت هفت الماس / دوره جامع اعتبارات اسنادی و روشهای تامین مالی نوین   به مدت32ساعت
-شرکت تولیدی خرم صنعت / دوره کوتاه مدت تخصصی آشنایی با انواع روشهای نوین بودجه ریزی (بودجه برمبنای فعالیت-بودجه برمبنای صفر-بودجه انعطاف پذیر)   به مدت16ساعت
- شرکت هفت الماس/ دوره کوتاه مدت  کاربرد اکسل در حسابداری و مدیریت مالی به مدت 24ساعت
-شرکت صنایع استیل البرز/ دوره کوتاه مدت  آشنایی با استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا-نحوه خرید-آیین نامه خرید    به مدت 16 ساعت
-شرکت پتروشیمی / دوره تخصصی بودجه بندی و هزینه های سرمایه ای  به مدت 16ساعت
-شرکت هلندینگ صنعتی آرین سعید/  دوره تخصصی آشنایی با صورتهای مالی تلفیقی  به مدت 32ساعت
- موسسه حسابرسی آرمان راهبرد / دوره کوتاه مدت      ممیزی و رسیدگی به حسابهای خرید و تخفیفات از دیدگاه استانداردهای حسابداری و حسابرسی     به مدت 24 ساعت
- شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت نفت / دوره کوتاه مدت    آشنایی با کنترل های داخلی خرید-آیین نامه خرید-اسناد قابل قیول خرید از دیدگاه حسابرسی و ممیزی مالیاتی    به مدت 24 ساعت
-شرکت صنایع استیل البرز /  دوره کوتاه مدت حسابرسی داخلی     به مدت 24 ساعت
-شرکت صنایع هفت الماس / دوره کوتاه مدت حسابداری مدیریت در صنعت فولاد   به مدت 36 ساعت
-شرکت عالیفرد(سن ایچ) / دوره حسابرسی داخلی با رویکرد کشف تقلب   به مدت 12 ساعت
-شرکت آرین شیمی / دوره تخصصی ابزارهای تامین مالی (صکوک) اوراق اجاره-اوراق مرابحه و......   به مدت 16ساعت
-شرکت تولیدی خرم صنعت / دوره کوتاه مدت مدیریت مالی با رویکرد برنامه ریزی مالی    به مدت24 ساعت
-موسسه حسابرسی آرمان راهبرد / دوره کوتاه مدت استانداردهای حسابداری و حسابرسی    به مدت 32 ساعت
-شرکت آرین شیمی/  دوره تخصصی آشنایی با صورتهای مالی تلفیقی  به مدت 32ساعت
- شرکت صنایع استیل البرز/ دوره کوتاه مدت  کاربرد اکسل در حسابداری و مدیریت مالی به مدت 24ساعت
-موسسه حسابرسی آرمان راهبرد / دوره کوتاه مدت قوانین مالیاتی و تجارت     به مدت 16 ساعت
-شرکت بازرگانی شتاب گستر/ دوره کوتاه مدت حسابرسی خرید  با رویکرد کشف تقلب    به مدت 32 ساعت
-شرکت بازرگانی شتاب گستر/ دوره کوتاه مدت حسابداری مالی با رویکرد شعب    به مدت 32 ساعت
-شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت نفت / دوره کوتاه مدت استانداردهای حسابداری با رویکرد پیمانکاری به مدت 32ساعت
-شرکت فولاد نورد کرمانشاه / دوره های کوتاه مدت کنترلهای داخلی خرید      به مدت 16 ساعت
-جهاد دانشگاهی/ دوره های کوتاه مدت حسابداری مدیریت پیشرفته     به مدت 32 ساعت
-موسسه عالی مدیریت تهران/ دوره های کوتاه مدت مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی به مدت 32 ساعت
-شرکت فولاد توسعه ساب / دوره روشهای ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری   به مدت16 ساعت
-موسسه عالی سپاس/دوره کوتاه مدت حسابرسی داخلی     به مدت 32 ساعت
- شرکت هلندینگ صنعتی آرین سعید/  دوره تخصصی استاندارهای حسابداری   به مدت 64ساعت
-موسسه عالی سپاس/ دوره کوتاه مدت حسابداری مدیریت پیشرفته   به مدت 32 ساعت
در حوزه های مدیریت مالی ، حسابداری مدیریت ، حسابداری مالی ، حسابرسی ، قوانین مالیاتی و تجارت ، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ، مالیات بر ارزش افزوده ، اظهارنامه مالیاتی و........
2-مدرس ، دانشگاه کار ، تدریس دروس صنعتی 2 و زبان تخصصی حسابداری و کارآموزی و پروژه مالی
3-مدرس ، دانشگاه علمی-کاربردی ، تدریس حسابداری شرکتهای غیر سهامی
4-مدرس ، دانشگاه علوم اقتصادی ، تدریس دروس حسابداری صنعتی 1، صنعتی 2 ، صنعتی3
5-مدرس ، دوره های فراگیر پیام نور ، تدریس حسابداری پیشرفته 1 ، حسابداری پیشرفته 2 ، حسابرسی2 ، حسابداری دولتی ، حسابداری صنعتی1


سوابق پژوهشی و  علمی:
1-تالیف کتاب ، "چکیده ای از استاندارد های حسابداری به همراه تست های طبقه بندی شده "، انتشارات ناد، در حال چاپ
2-تالیف کتاب ،"حسابرسی جهت آزمون کارشناسی ارشد "، انتشارات ناد، در حال چاپ
3-مقاله ، "ارزیابی میزان اثر بخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها" ، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی ، سال 1392
4-مقاله ، "پیش بینی بحران مالی با استفاده از الگوی جریانهای نقدی در دوره نزول شرکتها" ، فصلنامه حسابداری مالی ، سال 1392.
5-مقاله ، "ارزیابی رابطه ی اظهارنظر حسابرسان نسبت به تداوم فعالیت و  جریانهای نقدی در پیش بینی درماندگی مالی"، Management Science Letters(ISC)،2013
6-ترجمه مقاله " تغییرات بخش حقوق صاحبان سهام در پروژه مشترک FASB , IASB  "، 1390
7-ترجمه مقاله " بررسی BSC  در شرکتهای هندی "،1389
8-مقاله" سیستم هزینه یابی و مدیریت هزینه بر مبنای فعالیت در بخش عمومی"اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملی،دانشگاه تبریز،1394
9-مقاله "ارتباط بین تنوع بخشی فعالیت ها و ریسک ورشکستگی" ، نگاشته ، در حال بررسی جهت چا پ
10-مقاله "ارزیابی سهم بخشهای مختلف اقتصاد در تولید ناخالص داخلی و مطابقت سهم هر یک از صنایع در بازار سرمایه"  ، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، 1394
11-مقاله"بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر جنبه های مختلف تولید"، اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری ،1394
12-مقاله"مروری بر حسابداری محیط زیست"، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین ، سازمان مدیریت صنعتی،1394

سوابق حرفه ای :
1-مشاور تامین مالی و سرمایه گذاری
2-مدیر برنامه و بودجه شرکت هفت الماس
2-مشاور و مدرس  در دوره های تخصصی مدیریت مالی ، حسابداری مدیریت ، بودجه ریزی ، برنامه ریزی فاینانس شرکت صنایع استیل البرز
3-مدیر مالی و طراح سیستم کنترلهای داخلی، شرکت بازرگانی شتاب گستر 
4-مشاور مالی و مالیاتی ، شرکت آونچ 
5-مدرس و سرپرست حسابرسی ، موسسه حسابرسی آرمان راهبرد 
6–حسابرس ارشد ، موسسه حسابرسی آوند 


مدارک حرفه ای :
1-دارای گواهینامه رتبه حسابرس ارشد از جامعه حسابداران رسمی ایران
سوابق عضویت در نهادهای حرفه ای:
1-عضو بنیاد ملی نخبگان
2-عضو پیوسته  انجمن حسابداری ایران
3-عضویت در انجمن علمی حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی
4-دارای گواهینامه کنفرانس بین المللی تقلب در گزارشگری مالی
5-عضو پیوسته انجمن حسابداری مدیریت
6-عضو پیوسته انجمن مهندسی مالی


 توانمندیها و مهارت ها:
1-تسلط کامل بر ICDL
2-آشنایی با نرم افزارهای مالی(همکاران سیستم ، رایورز ، شایگان ، تدبیر ، رافع)
3-توانایی در مکالمه ، نوشتاری و خواندن زبان انگلیسی در حد  Intermediate
4-آشنایی با بازارهای پول و سرمایه و مدیریت ریسک
5-توانایی کامل در تهیه صورتهای مالی
6-تسلط کامل بر استاندارد های حسابداری و حسابرسی
7-تسلط کامل بر عقود بانکی ، انواع تسهیلات و LC 
8-تسلط کامل بر آنالیز و تجزیه –تحلیل مالی
9-تسلط کامل بر ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه

 

 

 

واحد آموزش روزنامه دنیای اقتصاد با همکاری انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی برگزار می کند

« دوره آموزشی»

تجزیه تحلیل صورت های مالی

«جریان وجوه نقد در چارچوب حسابداری مالی و حسابداری مدیریت»

«تجزیه و تحلیل صورت های مالی در قالب نسبت های نقدینگی»

«فعالیت اهرمی سودآوری و بازار»

«سود و زیان انباشته»

 

رزومه علمی ، پژوهشی و حرفه ای
دکتر اصغر کرمی 

1- دکتری حسابداری و مالی
2-کارشناسی ارشد ، حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی ، رتبه اول ، معدل 42/17
3-کارشناسی ، حسابداری  ، دانشگاه امور اقتصادی تهران ، معدل 26/17
4-دیپلم ، علوم تجربی ، استعدادهای درخشان ،  معدل 52/18


سوابق آموزشی:
1-مدرس دوره های تخصصی موسسات و شرکتهای داخلی و بین المللی:
-شرکت ملی گاز ایران / دوره تخصصی استانداردهای حسابرسی داخلی با رویکرد مدلهای نوین  به مدت24 ساعت
-شرکت فولاد خوزستان / دوره کوتاه مدت      مدیریت مالی و حسابداری برای مدیران غیر مالی   به مدت 16 ساعت
-شرکت ملی نفت / دوره تخصصی تجزیه و تحلیل پیشرفته صورتهای مالی  به مدت 16ساعت
-شرکت ملی صنایع مس ایران/    دوره کوتاه مدت کاربرد اکسل در مدیریت مالی وحسابداری  به مدت 24 ساعت
-شرکت شتاب گستر/ دوره حسابداری مدیریت پیشرفته (TC_TQM_BSC_TOC _ABC _ABM_COQ _Bench Marking _RA)    به مدت32ساعت
-شرکت آرین شیمی/ دوره تخصصی هزینه یابی ومدیت هزینه ABC-TDABC-PFABC   به مدت 16ساعت
-شرکت ملی صنایع مس ایران/    دوره کوتاه مدت ممیزی و کنترلهای داخلی مربوط به خرید به مدت 32 ساعت
-شرکت آرین سینا / دوره تخصصی استانداردهای حسابداری   به مدت132ساعت
-شرکت فولاد مبارکه / دوره تخصصی طراحی فرآیند های خرید از دیدگاه مالی  به مدت 16ساعت
-شرکت تولیدی خرم صنعت / دوره  تخصصی کوتاه مدت آشنایی با مفاهیم ، روشها و قراردادهای تامین مالی    به مدت 32ساعت
-شرکت ملی گاز ایران  / دوره تخصصی استانداردهای حسابداری با رویکرد کاربردی  به مدت 24 ساعت
-شر کت صنایع استیل البرز / دوره تخصصی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها و بهای تمام شده پول   به مدت 8ساعت
-شرکت فولاد فراد / دوره آشنایی با ابزارهای نوین اندازه گیری عملکرد   به مدت16ساعت
-شرکت دژباد بایگان/ دوره آشنایی با ابزارهای تامین مالی در ایران(با تاکید بر بازار سرمایه)    به مدت 16ساعت
-شرکت صنایع استیل البرز  / دوره تخصصی تجزیه و تحلیل پیشرفته صورتهای مالی  به مدت 16ساعت
-شرکت هفت الماس / دوره جامع اعتبارات اسنادی و روشهای تامین مالی نوین   به مدت32ساعت
-شرکت تولیدی خرم صنعت / دوره کوتاه مدت تخصصی آشنایی با انواع روشهای نوین بودجه ریزی (بودجه برمبنای فعالیت-بودجه برمبنای صفر-بودجه انعطاف پذیر)   به مدت16ساعت
- شرکت هفت الماس/ دوره کوتاه مدت  کاربرد اکسل در حسابداری و مدیریت مالی به مدت 24ساعت
-شرکت صنایع استیل البرز/ دوره کوتاه مدت  آشنایی با استاندارد حسابداری موجودی مواد و کالا-نحوه خرید-آیین نامه خرید    به مدت 16 ساعت
-شرکت پتروشیمی / دوره تخصصی بودجه بندی و هزینه های سرمایه ای  به مدت 16ساعت
-شرکت هلندینگ صنعتی آرین سعید/  دوره تخصصی آشنایی با صورتهای مالی تلفیقی  به مدت 32ساعت
- موسسه حسابرسی آرمان راهبرد / دوره کوتاه مدت      ممیزی و رسیدگی به حسابهای خرید و تخفیفات از دیدگاه استانداردهای حسابداری و حسابرسی     به مدت 24 ساعت
- شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت نفت / دوره کوتاه مدت    آشنایی با کنترل های داخلی خرید-آیین نامه خرید-اسناد قابل قیول خرید از دیدگاه حسابرسی و ممیزی مالیاتی    به مدت 24 ساعت
-شرکت صنایع استیل البرز /  دوره کوتاه مدت حسابرسی داخلی     به مدت 24 ساعت
-شرکت صنایع هفت الماس / دوره کوتاه مدت حسابداری مدیریت در صنعت فولاد   به مدت 36 ساعت
-شرکت عالیفرد(سن ایچ) / دوره حسابرسی داخلی با رویکرد کشف تقلب   به مدت 12 ساعت
-شرکت آرین شیمی / دوره تخصصی ابزارهای تامین مالی (صکوک) اوراق اجاره-اوراق مرابحه و......   به مدت 16ساعت
-شرکت تولیدی خرم صنعت / دوره کوتاه مدت مدیریت مالی با رویکرد برنامه ریزی مالی    به مدت24 ساعت
-موسسه حسابرسی آرمان راهبرد / دوره کوتاه مدت استانداردهای حسابداری و حسابرسی    به مدت 32 ساعت
-شرکت آرین شیمی/  دوره تخصصی آشنایی با صورتهای مالی تلفیقی  به مدت 32ساعت
- شرکت صنایع استیل البرز/ دوره کوتاه مدت  کاربرد اکسل در حسابداری و مدیریت مالی به مدت 24ساعت
-موسسه حسابرسی آرمان راهبرد / دوره کوتاه مدت قوانین مالیاتی و تجارت     به مدت 16 ساعت
-شرکت بازرگانی شتاب گستر/ دوره کوتاه مدت حسابرسی خرید  با رویکرد کشف تقلب    به مدت 32 ساعت
-شرکت بازرگانی شتاب گستر/ دوره کوتاه مدت حسابداری مالی با رویکرد شعب    به مدت 32 ساعت
-شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت نفت / دوره کوتاه مدت استانداردهای حسابداری با رویکرد پیمانکاری به مدت 32ساعت
-شرکت فولاد نورد کرمانشاه / دوره های کوتاه مدت کنترلهای داخلی خرید      به مدت 16 ساعت
-جهاد دانشگاهی/ دوره های کوتاه مدت حسابداری مدیریت پیشرفته     به مدت 32 ساعت
-موسسه عالی مدیریت تهران/ دوره های کوتاه مدت مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی به مدت 32 ساعت
-شرکت فولاد توسعه ساب / دوره روشهای ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری   به مدت16 ساعت
-موسسه عالی سپاس/دوره کوتاه مدت حسابرسی داخلی     به مدت 32 ساعت
- شرکت هلندینگ صنعتی آرین سعید/  دوره تخصصی استاندارهای حسابداری   به مدت 64ساعت
-موسسه عالی سپاس/ دوره کوتاه مدت حسابداری مدیریت پیشرفته   به مدت 32 ساعت
در حوزه های مدیریت مالی ، حسابداری مدیریت ، حسابداری مالی ، حسابرسی ، قوانین مالیاتی و تجارت ، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ، مالیات بر ارزش افزوده ، اظهارنامه مالیاتی و........
2-مدرس ، دانشگاه کار ، تدریس دروس صنعتی 2 و زبان تخصصی حسابداری و کارآموزی و پروژه مالی
3-مدرس ، دانشگاه علمی-کاربردی ، تدریس حسابداری شرکتهای غیر سهامی
4-مدرس ، دانشگاه علوم اقتصادی ، تدریس دروس حسابداری صنعتی 1، صنعتی 2 ، صنعتی3
5-مدرس ، دوره های فراگیر پیام نور ، تدریس حسابداری پیشرفته 1 ، حسابداری پیشرفته 2 ، حسابرسی2 ، حسابداری دولتی ، حسابداری صنعتی1


سوابق پژوهشی و  علمی:
1-تالیف کتاب ، "چکیده ای از استاندارد های حسابداری به همراه تست های طبقه بندی شده "، انتشارات ناد، در حال چاپ
2-تالیف کتاب ،"حسابرسی جهت آزمون کارشناسی ارشد "، انتشارات ناد، در حال چاپ
3-مقاله ، "ارزیابی میزان اثر بخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها" ، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی ، سال 1392
4-مقاله ، "پیش بینی بحران مالی با استفاده از الگوی جریانهای نقدی در دوره نزول شرکتها" ، فصلنامه حسابداری مالی ، سال 1392.
5-مقاله ، "ارزیابی رابطه ی اظهارنظر حسابرسان نسبت به تداوم فعالیت و  جریانهای نقدی در پیش بینی درماندگی مالی"، Management Science Letters(ISC)،2013
6-ترجمه مقاله " تغییرات بخش حقوق صاحبان سهام در پروژه مشترک FASB , IASB  "، 1390
7-ترجمه مقاله " بررسی BSC  در شرکتهای هندی "،1389
8-مقاله" سیستم هزینه یابی و مدیریت هزینه بر مبنای فعالیت در بخش عمومی"اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملی،دانشگاه تبریز،1394
9-مقاله "ارتباط بین تنوع بخشی فعالیت ها و ریسک ورشکستگی" ، نگاشته ، در حال بررسی جهت چا پ
10-مقاله "ارزیابی سهم بخشهای مختلف اقتصاد در تولید ناخالص داخلی و مطابقت سهم هر یک از صنایع در بازار سرمایه"  ، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، 1394
11-مقاله"بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر جنبه های مختلف تولید"، اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری ،1394
12-مقاله"مروری بر حسابداری محیط زیست"، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین ، سازمان مدیریت صنعتی،1394

سوابق حرفه ای :
1-مشاور تامین مالی و سرمایه گذاری
2-مدیر برنامه و بودجه شرکت هفت الماس
2-مشاور و مدرس  در دوره های تخصصی مدیریت مالی ، حسابداری مدیریت ، بودجه ریزی ، برنامه ریزی فاینانس شرکت صنایع استیل البرز
3-مدیر مالی و طراح سیستم کنترلهای داخلی، شرکت بازرگانی شتاب گستر 
4-مشاور مالی و مالیاتی ، شرکت آونچ 
5-مدرس و سرپرست حسابرسی ، موسسه حسابرسی آرمان راهبرد 
6–حسابرس ارشد ، موسسه حسابرسی آوند 


مدارک حرفه ای :
1-دارای گواهینامه رتبه حسابرس ارشد از جامعه حسابداران رسمی ایران
سوابق عضویت در نهادهای حرفه ای:
1-عضو بنیاد ملی نخبگان
2-عضو پیوسته  انجمن حسابداری ایران
3-عضویت در انجمن علمی حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی
4-دارای گواهینامه کنفرانس بین المللی تقلب در گزارشگری مالی
5-عضو پیوسته انجمن حسابداری مدیریت
6-عضو پیوسته انجمن مهندسی مالی


 توانمندیها و مهارت ها:
1-تسلط کامل بر ICDL
2-آشنایی با نرم افزارهای مالی(همکاران سیستم ، رایورز ، شایگان ، تدبیر ، رافع)
3-توانایی در مکالمه ، نوشتاری و خواندن زبان انگلیسی در حد  Intermediate
4-آشنایی با بازارهای پول و سرمایه و مدیریت ریسک
5-توانایی کامل در تهیه صورتهای مالی
6-تسلط کامل بر استاندارد های حسابداری و حسابرسی
7-تسلط کامل بر عقود بانکی ، انواع تسهیلات و LC 
8-تسلط کامل بر آنالیز و تجزیه –تحلیل مالی
9-تسلط کامل بر ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه

 

واحد آموزش روزنامه دنیای اقتصاد با همکاری انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی برگزار می کند

« دوره آموزشی»

تجزیه تحلیل صورت های مالی

«جریان وجوه نقد در چارچوب حسابداری مالی و حسابداری مدیریت»

«تجزیه و تحلیل صورت های مالی در قالب نسبت های نقدینگی»

«فعالیت اهرمی سودآوری و بازار»

«سود و زیان انباشته»